Els racons d’aula

Activitats flexibles

 

Els racons d’aula són activitats obertes, flexibles i autocorrectives, que els alumnes poden realitzar amb certa autonomia. Serveixen per fer un treball sistemàtic d’alguns continguts de les àrees instrumentals; com a suport o ampliació d’aquells continguts que es considerin importants; així com del projecte que s’està estudiant.

Per realitzar els racons d’aula els alumnes s’organitzen en petits grups i van rotant pels diferents racons de forma ordenada i controlada pel mestre. Tot i així, el temps per realitzar cada racó anirà en funció de les característiques del grup classe, de l’edat, de l’alumne/a i de l’activitat a realitzar.