Espais 1

Els infants de 3 anys, 4 anys i 5 anys participen cada dimarts, dimecres i dijous a les sessions d’espais. Aquest curs, s’han organitzat sis grups d’infants que durant dues setmanes van descobrint les diferents propostes que s’ofereixen a cada espai. Els espais que es proposen són: artista, construccions, experiments, joc simbòlic, ecoespai i música.

Artista

Aquest espai està destinat a que els infants s’expressin a través de diverses tècniques plàstiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, els papers,… amb l’objectiu d’experimentar amb ells i crear lliurement, fugint d’estereotips.
La importància no es troba tant en el producte final sinó en el procés compatit que s’ha viscut en fer-ho, tant si es treballa individualment com en grup, fent una creació col·lectiva.

Ecoespai

És  un  espai  on els infants entren  en contacte amb la  natura  més  propera a l’escola. En aquest espai es proposen activitats relacionades amb el medi natural afavorint actituds responsables i respectuoses amb l’entorn.

L’interès que tenen els  infants  per descobrir el món fa es facin preguntes, es formulin hipòtesis i expressin les seves emocions i sentiments compartint-los amb els altres.

Quan sortim a l´hort, les tasques s’organitzen segons les necessitats del moment i els interessos dels infants: treure herbes de les parades, plantar verdures, flors i plantes aromàtiques segons l’estació de l’any o buscar els animals que hi habiten mentre gaudeixen d’una estona a l’aire lliure.

A l’aula treballem amb altres propostes relacionades amb la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització de materials.

Experimentació

Els nens i nenes d’Educació Infantil aprenen i s’organitzen per tal de poder experimentar i anar adquirint aprenentatges. La mestra utilitza aquesta experimentació a partir dels seus interessos i autonomia per anar introduint el mètode científic: observar atentament, plantejar qüestions, començar a formular hipòtesis ( que passarà si …), identificar variables, expressar i començar a interpretar els resultats.
A l’aula d’experimentació, els infants poden observar, manipular i experimentar amb diferents materials ( sorra, aigua, llum, imants, globus, arròs, sal, sucre, oli, vinagre…), estris (canyes, embuts… ), recipients, aparells (balança, lupes…), per descobrir quines possibilitats ofereixen. També poden observar i tenir cura d’animals propers com els cargols de terra i els insectes pal.

Joc simbòlic

És un espai amb diferents possibilitats on els infants juguen imitant les accions de la vida quotidiana dels adults. Adquireixen habilitats personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i representen les accions que necessiten per jugar en els diferents espais de joc.
 És un aprenentatge significatiu; donen sentit a allò que aprenen del seu entorn , desenvolupen el seu pensament creatiu, resolen possibles conflictes, tensions i emocions i els ajuda a conèixer-se a si mateix.

Construccions

És un espai on els infants poden desenvolupar la seva capacitat creativa. Si el joc és atractiu dóna peu a jugar amb altres infants provocant la convivència , això fa que hagin d’arribar a acords i treballar en equip.
Hi ha peces de diferents formes geomètriques, tamanys, colors…que l’ajuden no només a crear cases, torres, castells…sinó també a adquirir un gran nombre de conceptes matemàtics també quan arriba el moment de recollir: classificar, ordenar, omplir, buidar…
S’inicien en L’ARQUITECTURA, col·locant peces perquè no caiguin, fent sostres, portes i pisos sense que es desequilibrin les bases.
APRENEM TOT JUGANT!

Música

Des de ben petits els infants senten atracció per la música, per escoltar-la i sobretot per interpretar-la ells mateixos.
A l’espai de Música es gaudeix de les cançons, i danses com “Vine a ballar amb mi”, “Si tu vols divertir”, “L’elefant Joan i la girafa Marta” i “Fruita seca” i altres cançons relacionades amb l’època de l’any.
Es treballen les qualitats del so: durada (llarg i curt); intensitat (fort i fluix); altura (agut  i greu); timbre (metall, fusta, membrana), la pulsació i l’ expressió corporal amb els instruments. I les cançons.