Projectes

Aprenentatge global i col·laboratiu

 

El treball per projectes pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d’aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d’estudi. S’organitzen en petits grups per buscar informació en: llibres, revistes, enciclopèdies, internet…; i responen els seus interrogants.