Acollida

  • Servei d’acollida matinal

    El servei d’acollida és un espai on els nens i nenes gaudeixen de diverses activitats de lleure, al mateix temps que adquireixen uns hàbits de respecte, col·laboració, ordre … Compaginar les dues vessants de forma pedagògica és l’eix del nostre treball. Com que el nostre treball educatiu està en relació amb el centre, és important mantenir una bona comunicació amb els/les mestres a diari. A més en les comissions es vetlla pel compliment dels objectius i del bon funcionament del servei. Aquesta relació queda reforçada amb les reunions que es realitzen amb l’equip directiu del centre.

    L’horari és de 7:30 a 9:00 .

    Els monitors acompanyen als alumnes a les aules.

    S’ofereix la possibilitat de que els nens i nenes portin els seu esmorzar, ja sigui diàriament o deixant la llet, cereals … a la cuina de l’escola.