AFA

Junta de Direcció

  • Presidenta Ada Vidal Bueno
  • Tresorera Inés D’Andrea
  • Secretària Elisabete Barbosa

COMISSIONS AMPA

  • Comissió extraescolars: Ada Vidal Bueno, Roser Domingo, Elisabete Barbosa
  • Comissió Biblioteca: Inés D’Andrea, Mónica Natal Benítez
  • Comissió Comunicació: Mayte Calderón Ortega, Olga Martin
  • Comissió Festes: Roser Domingo, Elisabete Barbosa, Tamara Rivera Herranz, Belén González, Cristina Herrero Simón, Ester González
  • Comissió Jornada Continuada i Inclusiva: Susana Palazón, Inés D’Andrea, Elisabete Barbosa
  • Comissió Menjador: Magda Aguilar Sánchez, Marion Kuba Looij
  • Comissió Millores: Olga Martin, Iván Pau

 

https://www.facebook.com/public/Ampa-Ceip-El-Morsell