Consell Escolar

 • EQUIP DIRECTIU

  Sonia Castillo Martín

  Directora

  Gemma Hernández Félix

  Cap d’estudis

  Eva Martínez Pérez

  Secretària

 • SECTOR MESTRES

  Elisabet Herrera Martínez

  Representant del professorat

  Anna Mestre Alcántara

  Representant del professorat

  Maria Figueras Palau

  Representant del professorat

  Roser Pujadas Puigdomènech

  Representant del professorat

  Mª Teresa Mateo Romero

  Representant del professorat

 • SECTOR FAMÍLIES

  Olga Martín Caballero

  Representant de pares i mares

  Susana Palazon Cano

  Representant de pares i mares

  Magda Aguilar Sánchez

  Representant de pares i mares

  Tania Calvo Cedeño

  Representant de pares i mares

 • REPRESENTANT AMPA

  Beatriz Bragulat Baur
 • REPRESENTANT PAS

  Sonia Feced
 • REPRESENTANT AJUNTAMENT

  Oscar Madera
 • COMISSIÓ ECONÒMICA

  Sonia Castillo Martín

  Directora

  Eva Martínez Pérez

  Secretària

  Olga Martín Caballero  

  Representant de de famílies

  MªTeresa Mateo Romerol 

  Representant del professorat

 • COMISSIÓ PERMANENT

  Sonia Castillo Martín

  Directora

  Eva Martínez Pérez

  Secretària

  Susana Palazon Cano

  Representant de pares i mares

  Maria Figueras Palau

  Representant del professorat

 • COMISIÓ DE CONVIVÈNCIA

  Sonia Castillo Martín

  Directora

  Eva Martínez Pérez

  Secretària

  Anna Mestre Alcántara

  Cap d’Estudis

  Susana Rufián Esteban 

  Representant de famílies

  Roser Pujadas Puigdomènech

  Representant del professorat

 • COMISIÓ DE MENJADOR

  Sonia Castillo Martín

  Directora

  Eva Martínez Pérez

  Secretària

  Anna Mestre Alcántara

  Cap d’Estudis

  Gemma Hernández Félix

  Representant del professorat

  Elisabet Herrera Martínez

  Representant del professorat

  Ana Mª Palma Pérez

  Representant de famílies

  Beatriz Bragulat Baur

  Representant de l’AMPA