Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de menjador

Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de menjador