Activitats complentaries

 • Ampliant el coneixement

   

  Realitzem activitats complementaries fora i dins de l’escola. Aquestes activitats són de gran ajuda per ampliar i aprofundir sobre els temes de projecte i d’altres àrees.

  • Les sortides.  Són un complement del treball realitzat a l’aula. Una de les sortides està relacionada amb el projecte i les altres són per aprofundir alguns dels temes i/o continguts treballs en les diferents estratègies metodològiques d’aprenentatge. A totes les sortides hi ha un treball a realitzar el qual es durà a terme en tres fases: abans – durant – desprès.

  • Teatre. Tant els alumnes d’infantil com els de primària van una vegada a l’any al teatre de Vilafranca/Vilanova/Sitges. Abans d’anar al teatre es fa un treball previ i una valoració de l’activitat.

  • Activitats esportives. El Consell Esportiu del Garraf oferta una activitat anual per a cada cicle. Previ a la trobada, a l’àrea d’Educació Física es realitzen les propostes d’activitats que ens facilita el Consell Esportiu.

  • Tallers a l’escola. Són activitats que es realitzen a l’escola per ampliar coneixements dels temes que s’estan treballant o per aprendre sobre algun tema en concret (medi, música, tecnologia). Es convida a experts que ens assessoren i amb els quals podem resoldre tots els dubtes.