Els racons d’aula

Activitats flexibles

 

Els racons són una metodologia que permet organitzar l’aula en grups d’aprenentatge cooperatiu, interatiu i col·laboratiu de diferents àmbits de coneixement i permeten la flexibilització màxima de l’acció educativa: diferents infants poden simultàniament fer diverses dinàmiques, de diferents àmbits d’aprenentatge, amb diferents agrupaments, amb diferents materials i metodologies de treball i amb la característica essencial d’adaptar-se a les seves necessitats educatives.
Aquesta estratègia permet als infants organitzar-se de forma autònoma, respectar el seu ritme de treball , fomenta el pensament divergent i independent i reforça la seva creativitat. També permet que els mestres puguin atendre de manera individualitzada cada un dels infants de l’aula i acompanyar-los en el seu procés de creixement i adquisició de sabers.