(En)raonem en parella

El curs passat vam començar a portar a terme el programa (En)raonem en parella a 5è. Aquest programa ha estat dissenyat pel Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de la universitat Autònoma, composat tant per investigadors universitaris, com per mestres i professors de l’ensenyament obligatori. Aquest grup es dedica a investigar i formar el professorat amb l’objectiu d’ajudar a introduir de forma sostenible l’aprenentatge entre iguals, dins les pràctiques metodològiques habituals.

El programa (En)Raonem en parella està basat en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. Per una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. Per altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. L’objectiu del programa és promoure la millora de la resolució col·laborativa de problemes matemàtics de la vida diària.

Durant el curs passat el Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals va gravar un vídeo on s’explica com es porta a terme aquest programa. Part d’aquest vídeo es va gravar a la nostra escola i surten alguns dels nostres alumnes que ara es troben a 6è.