Escola Verda

 • Educació per la sostenibilitat


  El programa d’ Escoles Verdes és un programa del departament de territori i sostenibilitat que vol innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin, la finalitat d’afrontar des de l’educació els nous reptes i valors de l’educació per la sostenibilitat.

  L’ESCOLA forma part d’aquest programa des de l’any 2010 i incorpora els valors de l’educació per la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre: curricular, de gestió, de relació amb l’entorn i de cultura de centre.

  PROMOU la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

  PARTICIPA I AFAVOREIX l’intercanvi entre els centres que comparteixen els mateixos objectius.

  Des de l’escola es realitzen les següents activitats en relació al programa:

  • Cura del nostre hort a partir de diferents activitats centrades en l’agricultura ecològica.
  • Sortides a l’entorn de l’escola per conèixer millor les característiques del lloc on vivim i fer propostes de millora.
  • Recollida, reutilització i reducció de paper, els envasos, les piles i l’oli.
  • Recollida diàriament de les dades obtingudes a l’estació meteorològica en un panell informatiu i estudiem i analitzem les dades. Construcció d’aparells meteorològics casolans.
  • Participació en el projecte orenetes i el projecte nius.
  • Estudi dels ocells i del seu medi fent-ne un seguiment i potenciant el respecte del patrimoni natural del seu entorn.
  • Estudi de l’aigua: petits projectes com per exemple un relacionat amb el consum d’aigua a l’escola.