Espais 1

Els infants de 3 anys, 4 anys i 5 anys participen cada dimarts, dimecres i dijous a les sessions d’espais. Aquest curs, s’han organitzat sis grups d’infants que durant dues setmanes van descobrint les diferents propostes que s’ofereixen a cada espai. Els espais que es proposen són: artista, construccions, experiments, joc simbòlic, ecoespai i música.

Artista

Aquest espai està destinat a que els infants s’expressin a través de diverses tècniques plàstiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, els papers… fomentant la creativitat, l’autoestima i la imaginació. L’objectiu és experimentar i crear lliurement, fugint d’estereotips.
La importància no es troba tant en el producte final sinó en el procés compartit que s’ha viscut en fer-ho, tant si es treballa individualment com en grup, fent una creació col·lectiva.

Experimentació

Els infants investiguen, analitzen, experimenten, descobreixen, fan hipòtesis, creen, comuniquen, raonen, intueixen, relacionen… S’inicien en el món científic.
A l’espai d’experimentació observem fenòmens, generem hipòtesis i les verifiquem o les refutem, i així, els infants van construint el seu pensament.
Gaudint dels fenòmens que ens envolten, aprenen i entenen el per què.

Expressem

En aquest espai els infants faran consciència del seu cos i de la seva veu. Les persones fem servir la veu i el cos com a eines essencials de comunicació. El joc ens facilitarà l’adquisició d’aquesta consciència.

L’expressió corporal a través de la descoberta, el control i el coneixement del propi cos ens portarà al desenvolupament de les capacitats i competències dels infants.

EcoEspai

A l’ecoespai els infants entren en contacte amb la  natura en un espai pensat perquè s’hi puguin moure amb llibertat i autonomia.

Les activitats que es desenvolupen parteixen dels seus  interessos i de les necessitats del moment.

A través de l’observació i experimentació directa es comparteixen descobertes i s’acorden petits projectes d’investigació  afavorint  actituds responsables i respectuoses amb el  medi natural.

Construccions

És un espai on els infants poden desenvolupar la seva capacitat creativa. Si el joc és atractiu, dóna peu a jugar amb altres infants, això fa que hagin d’arribar a acords i treballar en equip.
Hi ha peces de diferents formes geomètriques, mides, colors, de diferent material, mòbils, de lego… per treballar el volum, l’orientació espacial i per adquirir un gran nombre de conceptes matemàtics.

Música

Està demostrat que els infants senten atracció per la música des de ben petits. Escoltar i interpretar és una experiència motivadora per a ells.
Els ritmes, les veus, el moviment i els sons ajuden a crear connexions i a despertar sentiments en els infants. Les capacitats musicals es desenvolupen amb la manipulació, l’expressió, l’observació, la producció i la percepció de sons i moviments. A l’espai de música treballem els ritmes, la identificació d’instruments musicals i la dansa. També incidim en la producció lliure, aspecte important de la música.
Els infants viuen les emocions que transmet la música cantant, ballant, expressant amb el cos i tocant els instruments.