Espais 1

Els infants de 3 anys, 4 anys i 5 anys participen cada dimarts, dimecres i dijous a les sessions d’espais. Aquest curs, s’han organitzat sis grups d’infants que durant dues setmanes van descobrint les diferents propostes que s’ofereixen a cada espai. Els espais que es proposen són: artista, construccions, experiments, joc simbòlic, ecoespai i música.

Artista

Aquest espai està destinat a que els infants s’expressin a través de diverses tècniques plàstiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, els papers,… amb l’objectiu d’experimentar amb ells i crear lliurement, fugint d’estereotips.
La importància no es troba tant en el producte final sinó en el procés compatit que s’ha viscut en fer-ho, tant si es treballa individualment com en grup, fent una creació col·lectiva.

Ecoespai

És un espai on els infants entren en contacte amb la natura més propera a l’escola. En aquest espai es proposen activitats relacionades amb el medi natural afavorint actituds responsables i respectuoses amb l’entorn.
L’interès que tenen els infants per descobrir el món fa es facin preguntes, es formulin hipòtesis i expressin les seves emocions i sentiments compartint-los amb els altres.
Quan sortim a l´hort, les tasques s’organitzen segons les necessitats del moment i els interessos dels infants: treure herbes de les parades, plantar verdures, flors i plantes aromàtiques segons l’estació de l’any o buscar els animals que hi habiten mentre gaudeixen d’una estona a l’aire lliure.
A l’aula treballem amb altres propostes relacionades amb la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització de materials.

Experimentació

Els nens i nenes d’Educació Infantil aprenen i s’organitzen per tal de poder experimentar i anar adquirint aprenentatges. La mestra utilitza aquesta experimentació a partir dels seus interessos i autonomia per anar introduint el mètode científic: observar atentament, plantejar qüestions, començar a formular hipòtesis ( que passarà si …), identificar variables, expressar i començar a interpretar els resultats.
A l’aula d’experimentació, els infants poden observar, manipular i experimentar amb diferents materials ( sorra, aigua, llum, imants, globus, arròs, sal, sucre, oli, vinagre…), estris (canyes, embuts… ), recipients, aparells (balança, lupes…), per descobrir quines possibilitats ofereixen. També poden observar i tenir cura d’animals propers com els cargols de terra i els insectes pal.

Construccions

És un espai on els infants poden desenvolupar la seva capacitat creativa. Si el joc és atractiu dóna peu a jugar amb altres infants provocant la convivència , això fa que hagin d’arribar a acords i treballar en equip.
Hi ha peces de diferents formes geomètriques, grandàries, colors… que l’ajuden no només a crear cases, torres, castells…sinó també a adquirir un gran nombre de conceptes matemàtics també quan arriba el moment de recollir: classificar, ordenar, omplir, buidar…
S’inicien en l’arquitectura, col·locant peces perquè no caiguin, fent sostres, portes i pisos sense que es desequilibrin les bases.
Aprenem tot jugant!

Música

Està demostrat que els infants senten atracció per la música des de ben petits. Escoltar i interpretar és una experiència motivadora per a ells.
A l’espai de música es gaudeix de cançons com “El fort i el fluix”, “L’hora de fer música”, “Pugem al tren” o la “Dansa dels amics”. També es treballen altres cançons, per exemple, relacionades amb l’època de l’any.
Es treballen les qualitats de so: durada (llarg i curt); intensitat (fort i fluix); altura (agut i greu); timbre (metall, fusta, membrana), la pulsació i l’expressió corporal, per mitjà dels instruments, el propi cos i les cançons.
Els infants viuen les emocions que transmet la música cantant, ballant, expressant amb el cos i tocant els instruments.