Espais 2

Cada setmana els alumnes de 1r, 2n i 3r fan Espais: una sessió d’una hora i mitjà.
Aquests són els espais que estan fent aquest any:

Activa’t

En aquest espai els alumnes treballen els llançaments i recepcions amb múltiples materials específics per aquesta activitat. Tenim com a objectius:

  • Desenvolupar la coordinació ull mà i ull peu.
  • Millorar la precisió en la manipulació de tot tipus d’objectes.
  • Llançar amb precisió mòbils de manera estàtica i dinàmica.
  • Realitzar llançaments i recepcions amb material de diferent tipus.
  • Realitzar conduccions i cops amb diferents implements.
  • Afirmar la lateralitat.

Cal emprar una metodologia activa perquè els alumnes puguin jugar i experimentar el màxim de temps possible. Cal també una orga-nització molt clara i definida de les sessions que afavoreixin aquesta participació.

Una vegada feta la pràctica, fem una valoració conjunta per tal de compartir sensacions i interessos de cara a la pròxima sessió.

Artista

Aquest espai està destinat a que els infants s’expressin a través de diverses tècniques plàstiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, els papers… fomentant la creativitat, l’autoestima i la imaginació. L’objectiu és experimentar i crear lliurement, fugint d’estereotips.

La importància no es troba tant en el producte final sinó en el procés compartit que s’ha viscut en fer-ho, tant si es treballa individualment com en grup, fent una creació col·lectiva.

Construccions

És un espai on els infants poden desenvolupar la seva capacitat creativa. Si el joc és atractiu, dóna peu a jugar amb altres infants, això fa que hagin d’arribar a acords i treballar en equip.

Hi ha peces de diferents formes geomètriques, mides, colors, de diferent material, mòbils, de lego… per treballar el volum, l’orientació espacial i per adquirir un gran nombre de conceptes matemàtics.

Ecoespai

A l’ecoespai els infants entren en contacte amb la natura en un espai pensat perquè s’hi puguin moure amb llibertat i autonomia.

Les activitats que es desenvolupen parteixen dels seus interessos i de les necessitats del moment.

A través de l’observació i experimentació directa es comparteixen descobertes i s’acorden petits projectes d’investigació afavorint actituds res-ponsables i respectuoses amb el medi natural.

Experimentació

Els infants investiguen, analitzen, experimenten, descobreixen, fan hipòtesis, creen, comuniquen, raonen, intueixen, relacionen… S’inicien en el món científic.
A l’espai d’experimentació observem fenòmens, generem hipòtesis i les verifiquem o les refutem, i així, els infants van construint el seu pensament.
Gaudint dels fenòmens que ens envolten, aprenen i entenen el per què.

Expressem

En aquest espai els infants prendran consciència del seu cos i de la seva veu. Les persones fem servir la veu i el cos com a eines essencials de comunicació. El joc ens facilitarà l’adquisició d’aquesta consciència.

L’expressió corporal a través de la descoberta, el control i el coneixement del propi cos ens portarà al desenvolupament de les capacitats i competències dels infants.

Robòtica

EL’Espai de Robòtica permet desenvolupar les capacitats artístiques, el raonament lògic, la presa de decisions i el treball en equip. Els permet fer connexions entre els coneixements i descobrir altres possibilitats en les noves tecnologies.
Treballem la programació amb un petit robot (el Beebot) i amb l’Scratch.