Espais 3

Una tarda a la setmana   tots els alumnes de 4t, 5è i 6è en grups de 12 a 15 alumnes dels diferents nivells treballen junts . Cada agrupament té una durada de 4 sessions d’una hora i mitja.
Aquests són els espais que estan fent actualment:

Artista

L’ objectiu d’ aquest espai és que a partir de l´observació d´obres pictòriques d’autors abstractes i realistes, els nens i nenes puguin crear la seva pròpia obra pictòrica. Amb els materials plàstics que disposem a l’aula (ceres, pintures, plastidecors, retoladors…) i altres utensilis com regles, compassos, etc… fan el seu quadre de manera creativa. El més important és la creativitat i saber distingir què és una pintura abstracta d´una realista per poder fer produccions dels dos estils.

Ecoespai

L’impacte ambiental generat per un centre educatiu pel que fa a la generació de residus és important. Des de l’ecoespai fem activitats i actuacions relacionades amb el compromís que tenim com a Escola Verda de reduir aquests residus fent les següents activitats: la recollida selectiva del plàstic, un taller del compostador “una caixa de sorpreses”, ja que a partir d’aquest curs reciclem les restes orgàniques, i la neteja del bosc.

Scratch

Scratch és un llenguatge de programació amb el que pots crear històries, jocs i animacions.  Ajuda als infants a pensar de manera creativa, raonar sistemàticament i treballar de manera col·laborativa, competències essencials en la societat actual. Programar amb Scratch és tan simple com apilar una sèrie de “blocs” amb instruccions del que ha de fer el programa. 

Durant les quatre sessions ens familiaritzem amb aquest llenguatge tot realitzant alguns programes.  A vegades ens ensortim amb força èxit, però d’altres no aconseguim el nostre objectiu. 

Experimentació

A l’espai d’experimentació treballem amb animals del mar i l’aigua.

Estudiem, observem i investiguem com és un llobarro per dins i per fora. A partir de la dissecció d’aquest peix observem que respiren per brànquies i que són animals vertebrats. 

També aprenem i experimentem quines són les diferents propietat de l’aigua. Observem com l’aigua és capaç de transportar-se i veiem en primera persona les semblances i diferències entre els organismes.

Mou-te

En aquest espai es treballa l’expressió corporal utilitzant tres sistemes:

– Sistemes d’expressió: Utilitzats per manifestar a l’exterior sentiments interiors propis (gestos) com per exemple contes motrius que han de representar a mesura que escolten la història. 

– Sistemes rítmics: Utilitzats per expressar sentiments aprofitant el ritme. (balls)

– Sistemes de representació: Utilitzats per expressar sentiments dels altres com propis o personalitzar éssers irreals (teatre mut) A continuació es mostren les fotos;

Música

L’ Espai de música és un lloc per desenvolupar la sensibilitat, exercir la creativitat, enriquir la pròpia expressió i canalitzar emocions i sentiments.

Els alumnes creen les seves composicions musicals i tenen l’oportunitat de tocar instruments de petita percussió tant de so determinat com indeterminat. Es realitzen activitats musicals que potencien la concentració, el ritme, la coordinació, el llenguatge musical i les qualitats del so: altura, direccionalitat, timbre, intensitat i durada.

Mitjançant els recursos didàctits i audicions es treballa la memòria auditiva (principalment memòria ecoica)

Arquitectura 

A l’espai d’arquitectura desenvolupem capacitats matemàtiques i de disseny. Treballem el concepte d’escala, el plànol, les unitats de mesura, i les maquetes a partir de l’edifici de l’escola. Els diferents grups d’espais mesuren una part de l’escola i elaboren el plànol a escala 1:100 (Un centímetre del plànol equival a 100 centímetres a la realitat) que posteriorment els servirà per elaborar la maqueta amb cartró ploma de la part de l’escola que han mesurat.