Espais 3

Una tarda a la setmana   tots els alumnes de 4t, 5è i 6è en grups de 12 a 15 alumnes dels diferents nivells treballen junts . Cada agrupament té una durada de 4 sessions d’una hora i mitja.
Aquests són els espais que estan fent actualment:

Arquitectura

En aquest espai els infants treballen conceptes matemàtics com la superfície, el volum, les mesures, les formes, el plànol… La creació d’una maqueta d’una ciutat inventada és el motor que guia la posada en marxa de les seves capacitats matemàtiques, d’observació i de creació. El treball en equip ajuda a realitzar tot el que han pensat.

Jocs de taula

A l’espai de jocs de taula l’alumnat treballa aspectes com: la cooperació, l’atenció, la memòria, l’observació, el llenguatge, l’autocontrol, la paciència, l’ubicació a l’espai, la lògica…
D’una manera divertida adquireixen habilitats que els serveixen per al seu desenvolupament en tots els nivells (cognitiu, motriu, social, personal…)

Artista

Aquest espai està destinat a que els infants s’expressin a través de diverses tècniques plàstiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, els papers… fomentant la creativitat, l’autoestima i la imaginació. L’objectiu és experimentar i crear lliurement, fugint d’estereotips.
La importància no es troba tant en el producte final sinó en el procés compartit que s’ha viscut en fer-ho, tant si es treballa individualment com en grup, fent una creació col·lectiva.

Ecoespai

A l’ecoespai els infants entren en contacte amb la natura en un espai pensat perquè s’hi puguin moure amb llibertat i autonomia.
Les activitats que es desenvolupen parteixen dels seus interessos i de les necessitats del moment.
A través de l’observació i experimentació directa es comparteixen descobertes i s’acorden petits projectes d’investigació afavorint actituds responsables i respectuoses amb el medi natural.

MusicArt

A l’espai de música es realitzen activitats relacionades amb el llenguatge rítmic expressat amb el cos.

Activitats corporals i divertides que consisteixen en fer música en grup mentre treballem l’atenció, la cooperació, la sincronització, la connexió amb la música i amb els altres, el ritme, el moviment del cos, la sonoritat, l’escolta, la concentració, el silenci, el tempo, l’harmonia…. Donant importància a la participació activa, la creativitat, el saber estar, el cuidar als companys i companyes… tot fent equip.

Experimetació

Els infants investiguen, analitzen, experimenten, descobreixen, fan hipòtesis, creen, comuniquen, raonen, intueixen, relacionen… S’inicien en el món científic.

A l’espai d’experimentació observem fenòmens, generem hipòtesis i les verifiquem o les refutem, i així, els infants van construint el seu pensament.

Gaudint dels fenòmens que ens envolten, aprenen i entenen el per què.

Mou-te

L’expressió corporal és la creativitat que es manifesta a través del llenguatge del gest. El cos i el moviment són els instruments més importants d’expressió i comunicació que tenen les persones. El cos és l’eix del món per a cada un de nosaltres, perquè a través d’ell prenem consciència de nosaltres mateixos i de tot el que ens envolta. Ballem, ens disfressem, interpretem i gaudim tot jugat.

Robòtica

A robòtica s’aplica el pensament computacional, entès com a metodologia d’anàlisi i resolució de problemes.
Es treballa la programació amb Scratch per crear històries, jocs i presentacions.
Amb la placa Makey Makey aprenen coneixements relacionats amb els circuits elèctrics i la conductivitat dels materials.
El robot Pro-Bot els permet crear figures geomètriques calculant els graus dels seus angles.