Exposicions orals

 • Treballar en família

   

  Són activitats per practicar l’expressió oral que es preparen a casa amb l’ajuda de les famílies. El dia de l’exposició poden assistir les famílies i els germans que estan al centre. Les activitats que es realitzen són les següents:

  El Reporter, es fa a p3. Cada divendres es lliura a un nen o nena de la classe els estris de reporter: la càmera de fotos i la llibreta. El dilluns ha de portar i explicar als seus companys/es una notícia del cap de setmana o algun fet important que li hagi passat.
  A mi m’agrada: es fa a p4. L’objectiu d’aquesta activitat és que cada setmana un nen/a sigui capaç d’escollir allò que més li agrada i explicar-ho de forma ordenada davant de tots els seus companys/es. Es fomentarà la comunicació, l’expressió d’un sentiment propi i saber parlar en públic.

  Tu què m’expliques?, es fa a P5, 1r i 2n. Cada nen/a de la classe escull el tema que li agrada, el prepara a casa i desprès l’explica a tota la classe. El tema pot estar relacionat amb qualsevol inquietud i/o interès que tingui l’alumn@ (ofici, recepta, viatge, llegenda…).

  Cuentacuentos, es fa a CI per potenciar la llengua castellana. Es tracta que l’alumn@ expliqui tot sol a la classe un conte amb qualsevol tipus de suport que haurà preparat prèviament a casa amb l’ajuda de les famílies.

  Conferències. Els alumnes de CM i CS fan conferències per explicar temes que no hagin tingut cabuda en les diferents estratègies que es fan servir (projecte, espais, hort… ) o per parlar de temes d’interès personal. Durant aquestes exposicions els alumnes de CS prenen apunts i s’aprofundeix en el tema.