Projectes

Aprenentatge global i col·laboratiu

El treball per projectes aposta per una forma d’aprenentatge interdisciplinària, basada en competències i oberta a la vida. Parteix de continguts integrats a partir de centres d’interès, la resolució de reptes o bé la resolució de problemes.
L’escola ha de ser un espai on els nens i les nenes investiguin temes que per a ells són interessants o preocupants, un espai on experimentin, aprenguin coses que els enriqueixin, es relacionin, i creixin com a persones. També és molt important fomentar el diàleg a l’aula ja que ajuda a mantenir una relació d’ensenyament i aprenentatge molt significativa.
Els projectes de treball tracten sobretot d’aprendre a donar sentit als problemes i interrogants que tenen els infants sobre ells mateixos i sobre el món. Podem dir que el projecte de treball té un format obert. El treball per projectes pretén estimular la reflexió i els interrogants sobre els sabers i els aprenentatges. Hi ha diverses maneres per iniciar un Projecte de Treball: preguntes, preocupacions, afirmacions, experiències… Els projectes de treball aborden els aprenentatges de manera globalitzada.