l’equip


EQUIP DIRECTIU

 • Direcció – Sonia Castillo Martín
 • Cap d’estudis- Anna Mestre Alcántara
 • Secretària – Eva Martínez Pérez


COORDINADORES

 • Petits – Alicia Cantos
 • Mitjans – Gemma Hernández
 • Grans – Silvia Morcillo
 • Informàtica – Marisol Rodríguez
 • LIC – Laura Arnabat
 • Riscos Laborals – Elisabet Herrera


TUTORIES

PETITS
 • Tutora del bosc (3 anys): Roser Pujadas
 • Tutora de la riera (4 anys): Mònica Pons
 • Tutora de la cova (5 anys): Maria Figueras
MITJANS
 • Tutora de l’espígol (1rA): Gemma Hernàndez
 • Tutora de la puput(1rB): Neus Serra
 • Tutora de la geneta (2nA): Mª Teresa Mateo
 • Tutora de la puput (2nB): Neus Serra
 • Tutor del margalló (3rA): Juan Carlos Cabanes
 • Tutora de la vinya (3rB): Laura Arnabat
GRANS
 • Tutora de la masia (4tA): Marisol Rodríguez
 • Tutor del vidriol (4t B): Miquel Martos
 • Tutor del ratpenat (5èA): Marc Suñé
 • Tutoria de l’avenc (5èB): Sílvia Morcillo
 • Tutora de la ginesta (6èA): Ariadna Martín
 • Tutora de la pineda (6èB) : Elisabet Herrera


ESPECIALISTES

 • Educació especial – Eva Martinez Pérez
 • Anglès – Sílvia Verges i Sonia Castillo
 • Educació física – Enric Olivan Tejada
 • Música – Elisabet Marruecos
 • Suport: – Anna Mestre, Alicia Cantos


Personal no docent

 • Administrativa – Sonia Feced Alcázar
 • Conserge –Juan Carlos Rey Giménez
 • Psicopedagog de l’EAP del Garraf: Toni Sanz