l’equip


EQUIP DIRECTIU

 • Direcció – Sonia Castillo Martín
 • Cap d’estudis- Anna Mestre Alcántara
 • Secretària – Eva Martínez Pérez


COORDINADORES

 • Petits – Mònica Pons
 • Mitjans – Gemma Hernández
 • Grans – Elisabeth Herrera
 • Informàtica – Marisol Rodríguez
 • LIC – Laura Arnabat
 • Riscos Laborals -Sílvia Morcillo


TUTORIES

PETITS
 • Tutora del bosc (3 anys): Roser Pujadas
 • Tutora de la riera (4 anys): Maria Figueras
 • Tutora de la cova (5 anys): Mònica Pons
MITJANS
 • Tutora de la geneta (1rA): Gemma Hernàndez
 • Tutora de la puput(1rB): Neus Serra
 • Tutora de l’espígol (2nA): Alicia Cantos
 • Tutora del margalló ( 2nB): Mª Teresa Mateo
 • Tutora de la vinya (3rA): Laura Arnabat
 • Tutora de la masia (3rB): Míriam Molina
GRANS
 • Tutora del vidriol (4tA): Bet Moragas
 • Tutora del ratpenat (4tB): Marisol Rodríguez
 • Tutora de la ginesta ( 5èA): Ariadna Martín
 • Tutora de la pineda (5èB) : Elisabet Herrera
 • Tutoria de l’avenc (6è): Sílvia Morcillo


ESPECIALISTES

 • Educació especial – Eva Martinez Pérez
 • Anglès – Sílvia Verges i Sonia Castillo
 • Educació física – Enric Olivan Tejada
 • Música – Mercedes Guinea
 • Suport: – Anna Mestre, Marta Hernández i Concepción Jiménez


PAS (Personal d’administració i serveis)

 • Administrativa – Sonia Feced Alcázar
 • Conserge –Juan Carlos Rey Giménez