Projecte menjador

 • El menjador un espai educatiu

  El menjador de l’escola es un espai on els nens i nenes cobreixen una de les seves necessitats biològiques mes importants l’alimentació. I gaudeixen de diverses activitats de lleure, dirigides o lliures.

  Finalitats educatives

  El temps del migdia té tres finalitats bàsiques, que alhora són els tres objectius generals d’aquest espai de temps
  Alimentar-se significa menjar responent a la necessitat d’aportació de nutrició que el nen/a necessita, i no menjar qualsevol cosa, sinó menjar salut, menjar cultura i menjar convivència. Fer evolucionar l’acte de menjar de la simple satisfacció d’una necessitat fisiològica a un acte plenament humà, conscient i reparador del desgast físic i psíquic que ocasiona l’activitat escolar diària.

  Tenint en conte la importància de l’alimentació del nen/a en edat escolar es necessari la implicació de la família en l’adquisició d’uns hàbits alimentaris correctes, ja que els menús no s’han de basar en les preferències alimentàries dels infants, per això és molt important oferir-li un patró alimentari saludable presentant-li una alimentació variada i complerta, per tant equilibrada.

  Aprendre. Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en el qual es poden assolir hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.

  Lleure i descans es a dir trobar l’equilibri entre activitats lúdiques, físiques i relaxades, per fer del migdia unes hores gratificants. Descansar i relaxar-se no resulta feina fàcil per als infants però, tanmateix,és un requisit imprescindible per al rendiment intel·lectual i emocional i per al desenvolupament harmònic de la personalitat.

  Compaginar les tres vessants de forma pedagògica és l’eix del nostre treball.