Projecte educatiu Alumnes participatius, autònoms, responsables i creatius

Un enfocament basat en  l’aprenentatge significatiu

Considerant el tipus de societat en el qual vivim, de grans canvis i a gran velocitat, un món ple d’informacions, d’estímuls…, ens hem de plantejar un nou sistema d’ensenyament – aprenentatge, en el qual quedi a segon terme l’aprenentatge passiu (simple repetició de continguts) i passi a un primer pla un aprenentatge actiu on l’alumnat prengui el màxim protagonisme.

 

La línia metodològica que utilitzem es recolza en la teoria del Constructivisme i l’aprenentatge significatiu. Tot allò que els nostres alumnes aprenguin ha d’arrelar-se en una xarxa de coneixements previs que els permeti comprendre els nous aprenentatges i dotar-los de significat.

 

Cal dotar als nostres alumnes de les eines habilitats necessàries i els recursos adients perquè puguin afrontar les noves situacions. Per tant, el nostre repte és el de formar persones competents, capaces d’argumentar, de decidir i d’extraure conclusions; així com: amb esperit crític positiu, constructiu i autocrític.

 

La funció dels mestres serà la d’oferir tècniques, estratègies, mecanismes i materials diversos per tal de guiar i orientar els aprenentatges dels alumnes. D’altra banda i per a que el procés d’ensenyament/aprenentatge funcioni, haurà d’aconseguir que els alumnes siguin participatius, autònoms, responsables i creatius.

Documents

Si necessites ampliar informació sobre el nostre projecte educatiu pots descarregar els següents documents.

PROJECTE EDUCATIU DEL NOSTRE CENTRE EL NOSTRE PROJECTE LINGÜÍSTIC NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROJECTE DE CONVIVENCIA